ЛИКОВНА КУЛТУРА – СРПСКА МОДЕРНА УМЕТНОСТ

На часовима ликовне културе у осмом разреду, ученици су стицали знања о основним карактеристикама модерне уметности, њеним важнијим правцима и истакнутим представницима. 

Потом су добили истраживачке задатке да пронађу најзначајније представнике српске модерне уметности и да представе њихово стваралаштво, краће биографије и занимљивости из живота у виду Power Point презентација. Наставница је упутила ученике на изворе информација, дајући им сугестије приликом израде. Неке од презентација су сачињене и на часовима информатике. Потом је уследила замена улога наставник-ученик. Ученици су  представили живот и рад: Надежде Петровић, Милене Павловић Барили, Зоре Петровић, Петра Добровића, Милана Коњовића, Јована Бјелића и др. Уз дискусију и питања која су ученици сами осмислили, вршена је естетска анализа дела наших познатих уметника.

Оливера Шуљагић