Адреса

ул. Хаџи Мелентијева б.б. Ужице
тел/факс: 031/513-236
тел: 031/517-589
E-mail: osnmatic@gmail.com

ОСНАЖИВАЊЕ НАСТАВНИКА И ВАСПИТАЧА ЗА ПРЕПОЗНАВАЊЕ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ И УПОЗНАВАЊЕ СА МЕХАНИЗМИМА ЗАШТИТЕ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ

Семинар „Оснаживање наставника и васпитача за препознавање дискриминације и упознавање са механизмима заштите од дискриминације“ реализован је 

3. новембра 2018. у РЦ Ужице за 30 наставника, васпитача и стручних сарадника наше школе. 

Семинар се бави питањима из области васпитног рада, њиме се развијају компетенције за комуникацију и сарадњу, а приоритена област је јачање васпитне улоге школе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања.

Општи циљеви се односе на оснаживање и подстицање запослених у образовању да препознају дискриминацију и да стекну знања и вештине о механизмима за заштиту од дискриминације у оквиру свог професионалног ангажмана.

Специфични циљеви:
– разумевање основних појмова (стереотипи, предрасуде, стигматизација), разлике међу њима и повезаност са дискриминацијом;

– препознавање стереотипа и предрасуда и осмишљавање аргументованих одговора на њих;

– информисање учесника о распрострањености дискриминације у Србији кроз преглед ставова јавног мнења;

– унапређивање и стицање основних знања о кључним појмовима везаним за дискриминацију;

– информисање учесника о формално-правном оквиру и механизмима за заштиту од дискриминације;

– унапређивање и стицање знања учесника на који начин могу увести приницип равноправности у свој рад;

– мотивација учесника да се активније баве промоцијом равноправности и заштитом од дискриминације у свом раду.