ПРОЈЕКТНИ МОДЕЛ НАСТАВЕ

У Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању Ужице, 1. децембра 2018. године, реализован је акредитовани семинар „Пројектни модел наставе“, за 29 наставника, васпитача и стручних сарадника наше школе. 

 

Семинар се бави општим питањима наставе, њиме се унапређују компетенције за поучавање и учење, док је приоритетна област индивидуализовани приступ у раду са децом коришћењем различитих метода и облика рада у реализацији наставног предмета и/или области.

Општи циљ је: побољшање квалитета образовно-васпитног рада и постигнућа ученика кроз јачање професионалних компетенција наставника за примену пројектног модела наставе.

Специфични циљеви су: теоријско упознавање наставника са суштином и специфичностима пројектног модела наставе; теоријско и практично оспособљавање наставника за развијање процедуралних знања ученика кроз рад на истраживачким пројектима; обучавање наставника да усвоје и у своју праксу интегришу пројектни модел наставе кроз интерактиван рад, рефлексију и активну примену у пракси.

Теме:

– Суштина и специфичности пројектног модела наставе;

– Структурни елементи пројектног модела;

– Дневник пројекта.

Семинар су реализовали др Душан Ристановић и др Биљана Стојановић, професори Факултета педагошких наука у Јагодини.