УГЛЕДНИ ЧАС СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

Угледни час српског језика и књижевности у ИО Гостиница одржан је у четвртак, 27. децембра 2018. године. Ученици петог разреда и њихова наставница овим часом желели су да покажу да се и граматика може учити кроз игру и песму.

Новина је у креативном приступу градиву из граматике, примени мудрих мисли великана у васпитању и развоју позитивне личности детета, већој ангажованости ученика, развијању тимског рада и такмичарског духа путем игре и квиза, којима смо на нови начин систематизовали градиво о падежима. Када спојимо српски језик, мисли које су нам у својим делима оставили великани, музичку културу, информатику, искуство и знање ученика, на циљу нас сигурно може чекати само успех.

Трудили смо се да ученици све време буду активни, да кроз игру и песму уче, да им задаци  буду занимљиви, као и да све што радимо буде повезано са њиховим искуством и знањем и применљиво у свакодневном животу.

Детаљан сценарио часа можете погледати у Практикуму.

Душица Стевановић