САСТАНАК ВАСПИТАЧА

Састанак васпитача који реализују припремни предшколски програм у организацији основних школа на подручју Града Ужица одржан је у нашој школи, у уторак, 29. јануара 2019. године. 

Ово је само једна од активности Школске управе Ужице и њихових представника, просветног саветника Драгице Јокић и саветника-спољњег сарадника Драгане Ђурић, у циљу подизања квалитета образовно-васпитних установа и примене различитих облика хоризонталног учења и подршке.

Овом приликом, поред упознавања са досадашњим радом Актива васпитача припремних предшколских група, представљен је и Оквир стандарда квалитета рада установа, након чега је уследила дискусија.