СЕМИНАР У ОБЛАСТИ РАЗВИЈАЊА ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ КОМПЕТЕНЦИЈА

Наша школа била је домаћин, у недељу, 10.  марта 2019. године, наставницима који су похађали Програм стручног усавршавања - обуке у области развијања предузетничких компетенција код наставника и ученика, у стварању 

услова за реализацију предузетништва у основним школама. 

Овај пројекат организује и реализује Удружење пословних жена Србије, уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Циљ програма је оснаживање учитеља и предметних наставника да кроз активности ученичке задруге допринесу развијању предузетничких компетенција код ученика. Обуку су похађали, осим наставника и учитеља наше школе, наставници и учитељи   из ОШ ,,Стари град“ и ОШ ,, Душан Јерковић“, укупно 30 наставника. Теме које су обрађене на обуци: Предузимљивост и оријентација ка предузетништву, Ученичка задруга као модел предузетништва, Развијање предузетничког пројекта и Пројектни портфолио.

Оливера Шуљагић