САРАДЊА СА УЧЕНИЧКИМ ПАРЛАМЕНТОМ

У одељењу 6/1 одржан је час oдељењског старешине комe су присуствали представници Ученичког парламента наше школе. Представили су улогу и значај Ученичког парламента у животу и раду школе, надлежности и функцију, упознајући своје вршњаке са најзначајнијим активностима које су реализоване у овој школској години.

Након тога, уследио је одабир ученика 6/1 који ће похађати обуку за Ученички парламент, према унапред утврђеним критеријумима.

Оливера Шуљагић