ИНИЦИЈАЛНИ САСТАНАК ПАРТНЕРСКИХ ШКОЛА НА ПРОЈЕКТУ „ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ПРАВА ДЕТЕТА“

pravadeteta Ужички центар за права детета и партнерске школе из Србије укључене у пројекат „Образовање за права детета“ одржали су иницијални састанак у Нишу, 5. априла 2019. године. Ово је била прилика да се на почетку нове трогодишње фазе окупе, представе и упознају све ОПД Песталоци школе, локални партнери, представници УЦПД и ПЦФ фондације. 

На састанку су представљени постигнути резултати, дат је осврт на претходних шест година реализације пројекта из различитих перспектива: менаџера пројекта, Песталоци дечје фондације, локалних координатора, деце, представника школа и чланова ОПД тимова.

Представници партнерских организација и школа које већ шест година учествују у пројекту, примењујући технику „open space“, приказали су резултате пројекта на квалитетан и динамичан начин:

– часови о правима детета – како и на који начин (Ниш);

– дискриминација – интеграција у рад школе (Књажевац и Сокобања);

– партиципација деце – интеграција принципа у рад школе (Врање);

– Индекс као алат у остваривању права детета у школи (Краљево);

– програм интеркултуралне размене у Трогену (Ужице).

Представљени су и циљеви наредне трогодишње фазе:

– да деца у ОПД партнерским школама имају приступ образовању за права детета;

– да школе које су у пројекту шест година добију статус Модел школе за права детета;

– да се трансфером знања од стране школа које су достигле завидан ниво у образовању за права детета ојачају капацитети нових школа да интегришу образовање за права детета у наставу;

– још веће поштовање права детета у пракси;

– интеграција ОПД у силабусе педагошких и учитељских факултета.

Кључне активности у наредној трогодишњој фази биће: обуке наставника за права детета, примена образовања о правима детета у редовној настави у свим разредима, даље богаћење Ресурс пакета, примена Индекса, обуке ученика за права детета, реализација ученичких акција у циљу промоције права детета у школи, примена приручника о правима детета, трансфер знања на нове школе од стране партнерских модел школа, стицање статуса Модел школе, програм размене у Трогену, силабус и пилотирање ОПД на педагошким и учитељским факултетима.

Састанку, који је одржан у оквиру пројекта „Образовање за права детета“ који реализује Ужички центар за права детета са локалним партнерским организацијама из Ниша, Књажевца, Краљева и Врања, подржаном од Песталоци дечје фондације из Швајцарске , присуствовале су и представнице наше школе Марина Лазић и Марина Деспотовић.