ОБЕЛЕЖЕН МЕЂУНАРОДНИ ДАН СУНЦА

2019sunce У оквиру тематског повезивања садржаја из различитих наставних предмета, у нашој школи, у петак, 10. маја, обележен je Међународни дан Сунца. Овај тематски час обухватио је шест наставних предмета: историју, музичку културу, физику, ликовну културу, енглески језик и информатику и рачунарство. 

Циљ часа био је да се код ученика развије правилан однос према природи и обновљивим природним ресурсима, да се оспособе за интердисциплинарни приступ теми и коришћење различитих извора знања, као и да овладају техником истраживачког рада.

Тематски час је почео игром асоцијације коју су припремили ученици осмог разреда на часу информатике и рачунарства. Затим је ученица осмог разреда отпевала македонску народну песму "Зајди, зајди". Чланови историјске секције, ученици седмог разреда, истражили су симболику Сунца у владарској идеологији кроз историју, од старог века до савременог доба. Кроз занимљиву презентацију, објаснили су везу између доживљаја и важности Сунца и владара на простору Египта (владари као синови Бога Сунца), Месопотамије (Бог Шамаш, Хамурабијев закон), у средњем веку (доминантан утицај хришћанства и нестанак оваквог поређења владара) и у новом веку (апсолутистичке монархије, пример Луја XIV).

На енглеском језику је прочитана песма Golden Sun (Lenorа Hetric), као и састав "How I see Sun", који је написала ученица Нађа Станић 7/1. Хор сачињен од ученика седмог разреда је отпевао песме "Here comes the sun” (The Beatles) и “Mr Sun” (David Whiteley и Raffi Cavoukian).

Ученици осмог разреда су на часовима физике припремили занимљиву презентацију о дисперзији светлости и извели чувени Њутнов оглед преламања светлости кроз призму, у коме се видело како је светлост сачињена од различито обојених сунчевих зрака.

Осим физичара Исака Њутна, феноменом боје бавио се и познати немачки књижевник Гете, који је први нацртао круг од шест боја. Подстакао је немачке научнике да у 19. веку подробније разраде  систем поделе и слагања боја. Из Њутновог и Гетеовог изучавања, настала је данашња теорија боја коју су објаснили ученици шестог разреда са аспекта ликовне културе: шта је боја, зашто неке предмете видимо у одређеној боји, шта представља Ostwaldov круг боја.

Осим поменутих научника и књижевника, научним објашњењем боје и разлагањем светлости бавили су се и сликари импресионизма. На репродукцијама сликара Клод Монеа, ученици су објаснили како су сликари, зачетници модерне уметности, компоновали боје по принципу комплементарности, избацивши сенке и црну боју на платну и сликавши само бојама Сунчевог спектра, мотиве богате светлосним ефектима.

Након квиза знања на тему Сунца, у коме су ученици осмог разреда применили стечена знања из информатике, историје, географије и опште културе, тематски час је затворен песмом "Сваки дан се сунце рађа" Драгана Лаковића, коју је извео хор ученика петог разреда.

Оливера Шуљагић