ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА КОМПАНИЈА

У организацији Техничке школе из Ужица, 18. маја 2019. године, заинтересовани ученици осмог разреда посетили су компаније у којима се реализује практична настава. 

Обишли су: Фабрику намештаја „Гинко“ из Пожеге, Ваљаоницу алуминијума „Импол-Севал“ из Севојна, Ваљаоницу бакра из Севојна и Фабрику намештаја „Атлас“ из Севојна.

Циљ посете био је да се ученици боље упознају са појединим образовним профилима које могу уписати у овој школи, да донесу промишљену, ваљану и самосталну одлуку о избору школе и будућег занимања, као и да покушају да планирају каријеру и свој начин укључивања у свет рада.

Ова активност реализована је у оквиру акционог плана Тима за предузетништво.

Радмила Божанић