ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК – ДИГИТАЛНИ ХЕРБАРИЈУМ

Као резултат међупредметне корелације биологије и информатике и рачунарства, ученици 5/4 су са својим наставницима реализовали пројекат Дигитални хербаријум.

Пројекат је трајао од 15. априла до 3. јуна, када су га и презентовали.

Циљ пројекта је развијање еколошке свести, развијање одговорности за заједничка постигнућа и развијање међупредметних компетенција (компетенција за учење, дигитална компетенција, естетичка компентенција, одговоран однос према околини, сарадња).

Како би пројекат био одржив, ученици су се договорили да сваке наредне године проширују свој дигитални хербаријум.

Преузмите припрему часа.

 

Биљана Јововић, Радмила Божанић и Милоје Гачић