ЗАЈЕДНИЧКА РАДИОНИЦА ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ

У одељењу VII1 одржана је радионица "Промовисање позитивних вредности”, којој су присуствовали ученици и родитељи тог одељења. Кроз мотивациону технику асоцијација, одељењски старешина Оливера Шуљагић  увела је ученике у разумевање појма вредности. 

Затим је уследио разговор са наизменичним питањима за ученике и родитеље – требало је да наведу вредности или моралне принципе које су им родитељи развијали од најранијег детињства. Затим, исто питање односило се и на родитеље - које вредности су развијали код своје деце, да ли мисле да су у томе успели; наводили су начине на које су то постизали, као и препреке на које су наилазили. На питање шта снажније утиче на мотивацију - вредности или ставови, родитељи су одговорили да су вредности дубље укорењене у човеку, а да су ставови подложнији променама. Такође, истакли су да, иако се на први поглед разликују системи вредности у прошлости и садашњости, базичне потребе остале су исте, променио се само начин њиховог задовољавања. Оно што је добро и засновано на хуманости је универзално и безвремено. Одељењски старешина је истакла да је један од најважнијих васпитних циљева научити децу стрпљењу и упорности, односно одлагању потреба и задовољстава, и да се на томе заснива процес учења. Такође, морални приципи се стичу и уче у примарној породици, при чему је важније како се родитељи понашају, какав лични пример дају деци, него шта причају.

Након разговора и размене мишљења, уследио је закључак да вредности одређују личност; као што се кућа зида од темеља, тако се и личност гради током детињства у примарној породици. Ако су темељи добри, нема тог лошег друшва које може да пољуља добро у човеку.

Круна ове радионице је приказ презентације "Промовисање позитивних вредности“, коју су припремили ученици заједно са одељењским старешином. Ученици су током претходне године прикупљали и бележили све позитивне активности и успехе које су постигли, уобличивши их у презентацију.

Заједничким радом ученика, родитеља и одељењског старешине на промовисању и развијању позитивних људских вредности, допринели смо остваривању једног од основних циљева образовања и васпитања. Такође, партиципација родитеља представља врло важан фактор подршке развоју ученика и школе.

одељењски старешина Оливера Шуљагић