УЧИМО О УМЕТНОСТИ

У нашој школи, у петом разреду, одржан је двочас ликовне културе на тему "Шта знам о уметности".

Ученици су добили задатак да код куће пронађу  што више фотографија или репродукција различитих уметничких дела, без обзира којој врсти уметности припадају, као и неке занимљивости везане за поједина уметничка дела. Предложени су им извори које могу да користе: стари уџбеници, енциклопедије, часописи, интернет. Од прикупљеног материјала, подељени у групе, правили су постере, разврствајући уметничка дела према врсти уметности и водећи рачуна о естетском обликовању постера.

У пријатној и стваралачкој атмосфери, ученици су стицали знање о уметности и проширивали своје знање из опште културе. Интеракција и сарадња међу члановима групе учинила је час веома занимљивим и створена је повољна емоционална клима у одељењу, која је била мотивишућа. Након завршетка постера, уследило је презентовање радова целом одељењу, као и групна анализа и дискусија.

Оливера Шуљагић