ТРЕЋАЦИ НА „МАЛОЈ МУЗЕЈСКОЈ КОВАНИЦИ НОВЦА“

Радионица "Мала музејска кованица новца" и предавање на тему ковања новца у античком и средњем веку организовано је за ученике трећег разреда, у Народном музеју, 27. септембра 2019. године. 

Кустос, археолог и конзерватор упознали су ученике са техником ковања новца у античком и средњовековном периоду. Након предавања, у пријатној атмосфери, ученици су цртали сопствени новчић са изабраним мотивом.

Зорица Јеремић