СТУДИЈСКА ПОСЕТА У НАШОЈ ШКОЛИ

Студијска посета за тридесет наставника из ОШ „Слободан Секулић“, ОШ „Димитрије Туцовић“, ОШ „Петар Лековић“ и ОШ „Алекса Дејовић“ реализована је 24. октобра 2019. године у нашој школи.

Ова студијска посета је намењена хоризонталном учењу наставника и има сврху трансфера знања и умења. Њен циљ је да се оствари увид у примере добре праксе школа,већ шест година учесника у пројекту „Образовање за права детета“, који се могу применити у школама,тек укљученим у пројекат и, на тај начин, дати допринос снажнијем остваривању циљева пројекта.

Трансфер знања се одвијао у два пројектна сегмента:

– деца уче права детета (кроскурикуларни приступ, ваннаставне активности);

– деца живе права детета (рад Ученичког парламента, примена „Индекса – индикатора остварености права детета у образовно-васпитном процесу“).

Учесници студијске посете имали су прилику и да виде продукте настале током вишегодишњег рада у пројекту, као и за питања, дискусију и размену мишљења о правима детета.

Студијска посета је организована у оквиру пројекта „Образовање за права детета“, који реализује Ужички центар за права детета, подржан од Песталоци дечје фондације из Швајцарске.

Марина Лазић