САМОЕВАЛУАЦИЈОМ ДО КВАЛИТЕТНЕ ШКОЛЕ

Семинар Самоевалуацијом до квалитетне школе, за наставнике, васпитаче и стручне сараднике наше школе, одржан је у РЦУ, 2. новембра 2019. године. Доприноси развоју компетенција за комуникацију и сарадњу, пре свега у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе.

Општи циљеви семинара односе се на подизање нивоа свести наставника о неопходности сталног унапређивања сопственог рада, значају самоевалуације као основе за побољшање квалитета рада у школама и на развијање културе самоевалуације. Теме којима смо се бавили су: Квалитетна школа; Самоевалуација као услов обезбеђивања квалитета рада школе; Методе, технике и инструменти самоевалуације; Израда акционих планова.

Аутори и реализатори семинара Славко Ђокић и Снежана Стаматовић, велики познаваоци ове материје, дугогодишњи успешни практичари и вешти водитељи, учинили су да ова обука заузме место на самом врху пирамиде семинара које смо до сада похађали.

Марина Лазић