БЕЗБЕДНОСТ ДЕЦЕ НА ИНТЕРНЕТУ

Бојана Маринчић, виши дипломирани библиотекар, одржала је предавање родитељима I3, I4 и V3 одељења наше школе у вези са безбедношћу деце на интернету. 

Предавање је пропраћено презентацијом. Говорила је родитељима о друштвеним мрежама, добрим и лошим странама интернета, вршњачком насиљу, ризичним понашањима, улози родитеља у вези са тим и дала им савет коме да се обрате за помоћ. Пројекат је подржала Национална асоцијација родитеља, организација Save the children и Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Милена Гудурић