ВОДИЧ КРОЗ ИСХОДЕ ОБРАЗОВАЊА ЗА ПРАВА ДЕТЕТА

 

Исходи образовања за права детета у основном образовању и Водич за њихову примену настали су у оквиру пројекта „Образовање за права детета“ који је иницирао и реализује Ужички центар за права детета, уз подршку Дечје фондације Песталоци.

Члан радне групе која је написала исходе и Водич била је и Марина Лазић, професор разредне наставе и помоћник директора наше школе:

Елеонора Влаховић, Завод за унапређивање образовања и васпитања, Београд

Јелена Жунић Цицварић, Ужички центар за права детета, Ужице

Александра Калезић Вигњевић, Центар за интерактивну педагогију, Београд

Татјана Матијаш, Саобраћајно-техничка школа, Земун

Марина Лазић, ОШ „Нада Матић“, Ужице

Јелена Најдановић Томић, Дечја фондација Песталоци