УГЛЕДНИ ЧАС ИЗ МАТЕМАТИКЕ

Учитељица III2 Снежана Ђурић одржала је угледни час из математике 20. октобра 2020. године.

Обрада наставне једнице Сабирање троцифреног и двоцифреног броја омогућила је да ученици усвоје поступак усменог и писменог сабирања троцифреног и двоцифреног броја, да стечена знања примењују приликом решавања текстуалних задатака, као и развој перцепције, концентрације и логичког закључивања. Пошто један ученик на основу одлуке родитеља похађа наставу на даљину, захваљујући Гугл мит алату имао је прилику да активно учествује на часу заједно са другарима из одељења. Примена ИКТ-а (Гугл учионица – Гугл мит, дигитални уџбеници, ПП презентација) омогућила је ефикасан рад на часу, оптимално ангажовање свих ученика, а самим тим и свим ученицима доступну и квалитетну наставу.

Часу су присуствовале Севда Рамовић, школски педагог, и Марина Лазић, помоћник директора.

ПРИПРЕМА ЗА ЧАС