СТУДИЈСКА ПОСЕТА ЗА НАСТАВНИКЕ

pravadeteta Студијску посету за наставнике, у оквиру пројекта „Образовање за права детета“, реализују удружења Ужички центар за права детета, Имам идеју из Краљева, Nexus из Врања, Центар за креативни развој из Књажевца и Друштво за развој деце и младих из Ниша, са тридесет партнерских школа у Србији, уз подршку Песталоци дечје фондације из Швајцарске.

Циљ студијске посете је размена искустава наставника о томе како су достизали исходе пројекта, које методе, стратегије, активности и алате су користили, које изазове су имали и како су их превазилазили, опис процеса, активности и тактика које су допринеле да се од почетног стања дође до стања у коме су остварени многи елементи модел школе за права детета.

Панели, намењени хоризонталном учењу наставника, који имају сврху трансфера знања, умења и пракси које су омогућиле да школе досегну високе стандарде у томе да деца уче и живе своја права, одржавају се седмично (20. октобра, 27. октобра, 10. новембра и 17. новембра). Учесници првог у низу од четири панела, одржаног 20. октобра 2020. године на Зум платформи, биле су Душица Стевановић, Марина Лазић и Снежана Цветковић, која је креатор и реализатор часа са елементима права детета чији сажетак је приказан на овом панелу. Час је привукао велику пажњу учесника панела, побрао изузетно добре критике и представио нашу школу у најбољем светлу.

Надамо се да ће студијска посета додатно подстаћи и оснажити наставнике да уводе перспективе права детета у свакодневну педагошку праксу и на тај начин допринети њиховом квалитетнијем образовању.