УЧИМО О ОБЛИКУ

Облици у природи су разноврсни и често су инспирација уметницима. Ученици петог разреда су на часовима  ликовне културе стицали знања о облику, врстама и карактеру облика. Потом су добили задатак да у глини или пластелину обликују фигуре у којима ће представити различите природне облике, истражујући њихове особине и текстуре.  

Рад су радили у групи, тако што је сваки члан групе правио један или више облика, а потом их повезивали у смислену целину.

Оливера Шуљагић