Пројекат Образовање за права детета - угледни час

„Aска и вук“, Иво Андрић  (1892-1975) - Како нас књижевност подстиче да размишљамо о стереотипима, предрасудама у нашем окружењу. 

ПРИПРЕМА ЗА ЧАС

СНИМАК ЧАСА