Орган управљања

ШКОЛСКИ ОДБОР

Име и презиме

Овлашћени предлагач

1. Виолета Ракић

представник Скупштине града

2. Душко Марковић

представник Скупштине града

3. Јелена Лукић

представник Скупштине града

4. Бранкица Милекић

представник родитеља

5. Бојана Маринчић

представник родитеља

6. Маријана Перишић

представник родитеља

7. Оливера Арсић

представник запослених

8. Нада Марић

представник запослених

9. Милица Мариновић

представник запослених

 

Председник Школског одбора је Бранкица Милекић.