Продужени боравак

Наша школа је опремила нови простор за продужени боравак ученика првог и другог  разреда.

 

Улаз у боравак

 

Боравак је бесплатан и организује се  у две смене.

Ученици имају пуну стручну помоћ искусних учитеља приликом:

  • решавања домаћих задатака
  • утврђивања градива
  • припрема за контролни
  • припрема за такмичења и сл.

 

Радни кутак

 

 

Учење

Време проведено у продуженом бораваку  организује се као:

  • време самосталног учења
  • слободних активности
  • слободно време

 

Игра