Семинар „Индикатори остварености права детета у образовању“

P9200137У оквиру пројекта „Права детета у образовању“, Ужички центар за права детета организовао је 20. септембра семинар на тему „Индикатори остварености права детета у образовању“, на коме су учествовали и наставници наше школе. Након презентације пројекта и онога што је до сада реализовано, учесници семинара разговарали су о примени дечијих права у пракси, износећи и размењујући са другима своја искуства у реализацији часова који су за тему имали дечија права и њихово остваривање. На семинару су презентовани и Индикатори остварености права детета у образовању (Индекс), садржај и сврха овог документа и начин његовог коришћења.

P9200141P9200139