ВРШЊАЧКА ЕДУКАЦИЈА

Ученице ОШ „Нада Матић“ из Ужица Сања Ђајић, Ђурђа Илић, Катарина Родић и Исидора Максимовић, које су учествовале у Програму размене у Трогену, у реализацији Ужичког центра за права детета са партнерима, планирале су акцију током боравка у Швајцарској. Крајем септембра ове године, уследила је и реализација радионице за вршњаке, ученике наше школе.

ve2015-1

Едукација је започела „Игром упознавања“, а наставила се радионицом о дискриминацији. Циљ је био да ученици схвате да у нашем друштву постоје дискриминисане групе, да наведу предрасуде у вези са тим, да их разврстају на позитивне и негативне и уоче која су им права угрожена. Уследио је разговор о осећањима припадника дискриминисаних група којима није у потпуности омогућено испољавање своје националности, вере, слободно изражавање мишљења, слобода опредељења...

ve2015-2

ve2015-3

Радионица је завршена игром „У туђим ципелама“, која је омогућила да деца осете како се осећају припадници не само поменутих, већ и других група када су им права ускраћена, односно када не могу да буду оно што јесу, у правом смислу те речи.

Марина Лазић