Адреса

ул. Хаџи Мелентијева б.б. Ужице
тел/факс: 031/513-236
тел: 031/517-589
E-mail: osnmatic@gmail.com

ОБАВЕШТЕЊЕ O ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПРОСЛАВИ УЧЕНИКА VIII РАЗРЕДА ОСНОВНИХ ШКОЛА ГРАДА УЖИЦА

Актив директора основних школа Града Ужица разматрао је питање организације прославе мале матуре. Према важећим прописима, прослава мале матуре у организацији школа може бити искључиво у објектима школа или установа културе. Другачији видови прослава и окупљања ученика осмог разреда нису планирани годишњим плановима рада школа.

Актив директора обавештава да школе не учествују нити подржавају организацију и реализацију оваквих прослава ван законом прописаних објеката и сматрају их ризичним за безбедност и здравље деце.

Општински Савет родитеља не подржава организацију и реализацију оваквих прослава.

Актив директора основних школа Града Ужица