Обавештење за ученике

2020VO   

Први модел организације образовно-васпитног рада у основној школи примењиваће се и од 4. октобра (настава се реализује непосредно у школи, према усвојеном распореду часова, за све ученике истовремено).

Тим за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа препоручује употребу заштитних маски за све ученике и све време током боравка у школи. За ученике који из здравствених разлога не могу да носе маске (нпр. бронхијална астма) о томе може да се изјасни педијатар који познаје здравствено стање детета и има увид у медицинску документацију. Уколико је ученик спречен да носи маску током боравка у школи, потребно је водити рачуна да сви остали ученици и запослени који са тим учеником деле радни простор или долазе у блиски контакт све време носе маске, чиме се смањује ризик од заражавања. Овај изузетак могуће је применити на захтев родитеља и искључиво уз приложено мишљење лекара.

С обзиром на то да је уочено да постоје значајнији ризици за заражавање ученика и запослених у њиховим активностима ван школе, Тим препоручује родитељима, ученицима и запосленима у школама да строго и доследно примењују мере личне заштите од инфекције, како у школи, тако и ван ње. Посебно је важно избегавати масовна окупљања у затвореном и на отвореном простору, нарочито ако се том приликом не примењују прописане мере личне заштите. Такође, Тим препоручује да родитељи децу са симптомима респираторне инфекције не упућују у школу док не прође период изолације, односно карантина ако су у питању контакти потврђених случајева у породици.

директор Школе

Бранислава Јовичић