ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ

Поштовани,

Обавештавамо Вас да у оквиру пројекта „Бесплатни уџбеници за школску 2016/2017. годину“ Министарство просвете, науке и технолпшког развоја финансираће уџбенике за ученике кориснике новчане социјалне помоћи.

Уколико испуњавате овај услов потребно је, најкасније до 17.05.2016. године, да се пријавите одељењском старешини и доставите школи:

1. потврду надлежног органа социјалне заштите о томе да сте корисници новчане социјалне помоћи,

2. писану сгласност да школа може да обрађује те податеке.