Поправни испити

      Припремна настава за полагање поправних испита одржаће се у периоду од 21.08. 2017. до 25.08.2017. године.

      Поправни испити ће се одржати у периоду од 28.08.2017.  до 31.08.2017. године.

      Потребно је да ученици који полажу поправни испит буду у школи, 21.08.2017. године, у 12.00 часова.

      Распоред одржавања припремне наставе и поправних испита биће истакнут на огласној табли, у холу Школе.